Plakken

Zaden en fruit worden ingekocht en zo mooi mogelijk op de wagen aangebracht. Dit gaan we doen met jong en oud: alle kinderen, ouders, grootouders, familie en vrienden zijn welkom om onze corsoloods te vullen. 

We benaderen de kinderen in het dorp en op school. Kinderen en ouders uit de omliggende dorpen zijn uiteraard ook van harte welkom. We roepen de ervaren plakkers op om onze jeugd hierin te begeleiden.